Aankondiging ALV

Zoals het Bestuur reeds eerder heeft aangekondigd gaan we twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering houden in verband met het indienen en goedkeuren van de begroting voor het lopende jaar en die van het komende jaar.

De eerste ALV wordt gehouden op donderdag 25 april 2024 in de Eagle zaal van het clubhuis en begint om 20.00 uur met na afloop een drankje van de vereniging in de Brasserie.

De tweede ALV wordt gehouden op dinsdag 8 oktober 2024 op dezelfde tijd en dezelfde locatie en ook weer een drankje van de golfvereniging na afloop.

De uitnodigingen volgen te zijner tijd, maar noteer deze data alvast in uw agenda. 

Namens het Bestuur,

Martijn van den Berg 

Geplaatst op: 10-03-2024

© 2024 Golfvereniging Weesp | Disclaimer