Uitleg handicapsysteem

Theorie-examens en handicapregistratie.

Handicap 54
Het theorie-examen is een integraal onderdeel van het behalen van Handicap 54 door de beginnende golfer. De vereniging werkt hiertoe samen met de golfschool, die de praktijklessen verzorgt en de theorieboeken levert. Voor het behalen van Handicap 54 zijn drie tussenstappen noodzakelijk:

  • Het behalen van baanpermissie. De golfleraar beoordeelt of de kandidaat hiervoor in aanmerking komt en vraagt bij de NGF via het proware-systeem het baanpermissiebewijs aan.
  • Het met goed gevolg afleggen van het theorie-examen. Ons voornemen is om als vereniging eens per maand in het clubhuis de gelegenheid te bieden tot het afleggen van een theorie-examen. Dit examen bestaat uit 30 multiple choice vragen, waarvan er tenminste 23 correct moeten worden beantwoord om te slagen.
  • Het met goed gevolg lopen van de eerste qualifying kaart (het praktijkexamen).


Pas als er baanpermissie is verkregen en het theorie-examen is gehaald, kan de kandidaat samen met een marker 9 holes lopen, waarbij uitgaande van een handicap van 54, tenminste 18 stablefordpunten moeten worden behaald. De bijbehorende scorecard moet getekend bij de regel- en handicapcommissie worden ingeleverd.

Om het een en ander bij de NGF te kunnen registreren heeft de vereniging het registratielidmaatschap in het leven geroepen. Als een leerling van de golfschool Handicap 54 wil behalen:

  • moet hij/zij registratielid van de golfvereniging worden. In het proware-systeem wordt bijgehouden of de kandidaat baanpermissie heeft
  • het theorie-examen heeft gehaald en
  • de eerste qualifyingkaart met een score hoger dan 18 stablefordpunten heeft ingeleverd.

Als aan deze drie voorwaarden is voldaan stuurt de NGF het handicapbewijs van de kandidaat naar de vereniging.

Handicapregistratie
De vereniging verzorgt voor alle leden met een handicapbewijs de handicapregistratie, mits de leden Golfvereniging Weesp als homeclub hebben opgegeven. De registratie loopt bij voorkeur via het invoeren door de leden zelf van hun qualifying scorekaarten in het proware-systeem. Eventueel kunnen ook fysieke scorekaarten worden ingeleverd in het clubhuis, die vervolgens door de regel-en handicapcommissie worden verwerkt.

Aan het eind van elk kalenderjaar vindt de jaarlijkse herziening van de golfhandicaps plaats, waarbij de regel-en handicapcommissie, al dan niet in overleg met het lid, beoordeelt of er reden is om de handicap naar boven of naar beneden bij te stellen. De NGF heeft richtlijnen opgesteld die hierbij gebruikt dienen te worden.

© 2024 Golfvereniging Weesp | Disclaimer