Bijdragen aan de website?

De website beheren en actueel houden vergt veel tijd en creativiteit. Dat kunnen de leden van de redactie niet alleen. Daarom vragen we uw medewerking. Heeft u meegedaan aan een toernooi of een wedstrijd, heeft u een tip voor uw medegolfers? Stuur dan eens een kort verslag of stukje in, al dan niet vergezeld van een foto. Voor alle leden van de Golfvereniging is het leuk om uw ervaringen te lezen.

Hieronder enige tips voor het schrijven van uw verhaal. Succes!

Tips voor het schrijven van een verslag

OJC

© 2020 Golfvereniging Weesp | Disclaimer