Bijdragen aan de website?

De website beheren en actueel houden vergt veel tijd en creativiteit. Dat kunnen de leden van de redactie niet alleen. Daarom vragen we jouw medewerking. Heb je meegedaan aan een toernooi of een wedstrijd, heb je een tip voor jouw medegolfers? Stuur dan eens een kort verslag of stukje in, al dan niet vergezeld van een foto naar redactie@golfverenigingweesp.nl. Voor alle leden van de Golfvereniging is het leuk om jouw ervaringen te lezen.

Hieronder enige tips voor het schrijven van een verslag. Succes!

Tips voor het schrijven van een verslag

© 2024 Golfvereniging Weesp | Disclaimer