Van EGA naar WHS

Vanaf 1 maart 2021 zal het huidige EGA-handicapsysteem worden vervangen door het Wereld Handicapsysteem (WHS). Dan worden ook weer nieuwe handicaptabellen voor Golfbaan Weesp van kracht. In onderstaand verhaal zal dit systeem beknopt worden toegelicht.

Om te beginnen vul je je scorekaart nog op dezelfde manier in als vroeger. Bij strokeplay max. 5 bijvoorbeeld: het behaalde aantal slagen met een maximum van 8 op een par 3, bij stableford het behaalde aantal slagen als je nog stablefordpunten op een hole haalt en een streep als je geen punten meer kunt halen. Vervolgens gaat de computer met die score aan de slag. Er wordt een dagresultaat berekend op basis van een aangepaste bruto score. Tot op zekere hoogte kun je dat als speler nog controleren, maar dan volgen mogelijk nog een aantal aanpassingen waardoor de berekening van de handicap voor de meeste spelers uiteindelijk een 'black box' zal zijn: de computer berekent de handicap, terwijl je dat in het oude systeem nog gewoon zelf kon doen. 

Het WHS in 5 punten

 • De basis voor de bepaling van het dagresultaat door de computer is de aangepaste bruto score per hole. Dat is de bruto score per hole met als maximum een netto double bogey. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul stablefordpunten oplevert.
  Een voorbeeld voor Golfbaan Weesp: hole 1 is een par 3. Als je daar 1 slag meekrijgt is jouw netto par 3+1=4 slagen. Jouw netto double bogey wordt dan 4+2=6 slagen. Zes slagen op hole 1 is de laagste score, die voor jou nul stablefordpunten oplevert. De hoogte van de netto double bogey per hole is dus afhankelijk van de huidige handicap van de speler.
 • Elke aangepaste bruto score over 9 of 18 holes wordt met behulp van de slope rating en de course rating van de baan waarop gespeeld is omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat. Als bijvoorbeeld op Golfbaan Weesp een heer een aangepaste bruto score van 70 maakt, dan heeft hij omgerekend een dagresultaat van 20,8. Deze 20,8 is de score 'boven par' op een standaardbaan. Deze dagresultaten worden met decimalen bepaald.
 • Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaardbaan (113) gedeeld door de slope rating van de Golfbaan Weesp (92), vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score (70) en de course rating (53,1). In dit geval is het dagresultaat (113/92) * (70 – 53,1) = 20,8. Voor een dame zou het dagresultaat met dezelfde aangepaste bruto score in Weesp op 17,4 uitkomen, omdat zowel de slope rating als de course rating voor dames net iets hoger zijn dan die voor heren.
 • De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ingeleverde scores.
 • Het kan zijn dat er op basis van de ingeleverde scores van die dag op Golfbaan Weesp nog een correctie op het dagresultaat wordt toegepast: de Playing Conditions Calculation (PCC). Ook zijn er nog een aantal mechanismen ingebouwd om te voorkomen dat handicaps te snel stijgen of niet genoeg dalen. Dit maakt het voor de individuele speler vrijwel onmogelijk om de handicapberekening zelf te doen. We vertrouwen dus maar op de software van SoGolf.


Transitie van EGA- naar WHS-handicap

 • Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicaps worden alleen scores gebruikt vanaf 2016.
 • Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent dat bij de transitie van de EGA- naar een WHS-handicap minder of geen scores gebruikt kunnen worden.
 • Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk, maar deze handicap is wel erg gevoelig wanneer er scores ingeleverd gaan worden die significant slechter zijn; initieel zal de handicap dan niet zoveel omhoog gaan, maar wanneer er meer scores ingeleverd worden, kan de handicap snel stijgen.
 • Bij spelers die minder dan 9 scores hebben ingeleverd sinds 2016 is daarom ook sprake van dezelfde gevoeligheid.
 • Bij de transitie naar het WHS zal de overgrote meerderheid van de spelers een hogere handicap krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is.
 • Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap gelijk blijven of zelfs zakken.
 • De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan het hebben van 20 scores; dus iedereen wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk scores in te leveren. Het is ook belangrijk om, wanneer de buffer uit zicht is, de ronde zo goed mogelijk af te maken. Immers, als deze mindere score toch deel gaat uitmaken van de beste 8, dan wordt een bruto score met als equivalent 31 Stableford-punten omgezet in een aanzienlijk beter dagresultaat dan een score met als equivalent 26 stablefordpunten.


Kijk voor meer informatie over het World Handicap System op golf.nl/whs

Geplaatst op: 18-12-2020

© 2024 Golfvereniging Weesp | Disclaimer