Even voorstellen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 19 oktober jongstleden ben ik, tezamen met Aljo de Bruijn als secretaris, aangetreden als voorzitter. Ik zou dan ook graag van de gelegenheid gebruik willen maken om een en ander toe te lichten. Mijn naam is Hans Schouten, 52 jaar, woonachtig in Nigtevecht en werkzaam in de chemische industrie als procesengineer en projectmanager. In het recente verleden ben ik actief geweest als bestuurslid in een watersportvereniging en ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van stand up paddelen (suppen) in Nederland. In die hoedanigheid ben ik onder andere alweer een aantal jaar actief als wedstrijdleider van de sup-elfstedentocht.      

Na een aantal hectische jaren, waarin Johan Hansma de golfvereniging heeft geleid, zie ik dat we in rustiger vaarwater terecht gekomen zijn. Uiteraard bedanken wij Johan hartelijk voor zijn inzet voor de vereniging. De tijd waarin de baan door de vereniging beheerd werd ligt achter ons. De overname van de golfbaan door de huidige eigenaren is alweer drie jaar een feit en de meeste leden zijn aardig gewend aan de nieuwe situatie van vooraf reserveren, aanmelden aan de balie en de gastvrijheid van de Brasserie. Is het anders dan hoe het was? Ja. Is het minder leuk? Ik denk van niet. Elke verandering geeft nieuwe mogelijkheden en zo ook deze tijd. Als gevolg van de corona-crisis en de steun van de golfschool en golfbaan is de vereniging fors aan het groeien. Dat geeft nieuwe uitdagingen en mogelijkheden waar we als bestuur mee aan de gang willen. De Wedstijdcommissie is op volle sterkte en klaar voor volgend jaar, de plannen voor het 25-jarig jubileum worden gesmeed en de competitieteams hopen op positief bericht van de NGF over de C-competitie van 2021. Ook de vele ideeën en activiteiten binnen en buiten de Baancommissie over het verbeteren van de baan geeft aan dat er veel betrokkenheid is waar we als golfers van Golfvereniging Weesp veel golfplezier aan beleven.     

Golfvereniging Weesp is een hartelijke, open, kritische, sportieve, competitieve en enthousiaste vereniging waar oudgedienden en nieuwe leden gezamenlijk plezier beleven aan de golfsport. Uw betrokkenheid en enthousiasme bij de baan en de vereniging, maken Golfvereniging Weesp zoals deze is. Dit enthousiasme geeft vertrouwen voor de toekomst en ik hoop dat we samen met het bestuur richting kunnen geven aan een toekomst waar elk lid, jong of oud, plezier beleeft aan de mooie golfsport op de golfbaan in Weesp.

Hans Schouten
Voorzitter Golfvereniging Weesp

Geplaatst op: 27-10-2020

© 2024 Golfvereniging Weesp | Disclaimer