Aanpassing Texas Scramble

De Weesper Texas scramble wordt vol enthousiasme gespeeld maar er kwamen toch wat vragen uit de baan of er niet met handicap-verrekening kan worden gespeeld.

Zoals sommigen al gezien hebben op het bord welke tegen de lockerroom aan zit, is dat met ingang van de maand juni het geval. Om de verrekening goed te kunnen doen is het van belang de totale playing handicap van de flight te noteren.  

De correctie is daarna als volgt: bij 2 spelers wordt 20% van de totale playing handicap (afgerond naar beneden) afgetrokken van de bruto score; bij 3 spelers wordt 15% van de totale playing handicap (afgerond naar beneden) afgetrokken van de bruto score en bij 4 spelers gaat het om 10%. 

Voorbeeld: de score van een flight van 4 is 55; de totale playing handicap is 61. De aftrek is dan dus 6 en de netto score komt op 49.

Wekelijks worden de scores op het bord naast de lockerroom bijgehouden. Vergeet dus niet de gezamelijke playing handicap op de kaart te noteren.  Uiteraard is er ook een maandprijs voor de flight met laagste score met handicap verrekening. 

Geplaatst op: 13-06-2018

© 2024 Golfvereniging Weesp | Disclaimer