In memoriam

Met ontzetting ontvingen we het bericht dat ons lid van verdienste Truman Johnson op 77-jarige leeftijd, na een lang ziekbed, op 21 februari jl. is overleden.
Truman was sinds maart 1997 lid van Golfvereniging en Golfcentrum Weesp.

Truman was een zeer enthousiast lid. De golfvereniging en het golfcentrum konden altijd een beroep op hem doen.
Hij was 8 jaar lang de stuwende kracht, samen met  zijn vrouw Thea, bij de organisatie van de instuif op woensdag morgen.
In de wintermaanden organiseerde hij met veel enthousiasme de biljartclub.
Ook nam hij graag deel aan wedstrijden. Echt een verenigingsman.

Goede herinneringen blijven.

We zullen hem missen.

We wensen Thea en dierbaren veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Directie en personeel Golfcentrum Weesp
Bestuur Golfvereniging Weesp


 

Geplaatst op: 22-02-2016

© 2024 Golfvereniging Weesp | Disclaimer