Geschiedenis van Golfvereniging Weesp

Het moest een nieuwe trend worden. Shortgolf. Op 25% van het normale grondgebruik, dezelfde kenmerken. Dat kon door het gebruik van een lichter balletje. In 1996 werd aan de Basisweg een begin gemaakt met de aanleg van zo’n baan.

Helaas ging de ontwikkelaar failliet en zaten de uitvoerders met een onbetaalde rekening. Stoppen en verlies nemen of doorgaan en zelf exploiteren. Zij besloten om een korte 9-holes baan aan te leggen en al snel waren er drie holes klaar, 1, 2 en 9.

'NumberOne' (Gerard van Deelen) had in de zomer van 1996 een afspraak met de Opel-dealer in Weesp. Hij had op zijn bureau tekeningen liggen van de nieuwe opzet en vertelde dat het bedrijf als hoofdsponsor voor het Golfcentrum (de toen gevoerde naam) ging opereren. Dat zal toch moeilijk worden op dat beperkte stuk grond, dus gaf hij het advies om eens te gaan kijken en met de mannen te praten, want het zijn erg aardige Brabanders, zei hij.

Vereniging oprichten?
Dat klopte inderdaad en tijdens het gesprek kwam naar voren, dat één van de uitvoerders zeer tegen de oprichting van een vereniging was, daar kwam alleen maar ellende van. Onzin natuurlijk, maar het was zijn beslissing. Een paar weken later belde men mij op om toch nog eens te praten. Het verzoek was of NumberOne bereid was een vereniging op te richten.
Twee zaken waren in eerste instantie van belang, statuten en een gebruikersovereenkomst met het centrum. Dus statuten opgevraagd van drie grote verenigingen en van het NGF, een voorbeeld van een gebruikersovereenkomst. Van alle statuten werden de voor ons te gebruiken artikelen overgenomen. De overeenkomst met het centrum werd opgesteld. Een uniek punt daarin was het feit, dat de vereniging geen huur hoefde te betalen en veel meer speelrecht kreeg, dan minimaal voorgeschreven door de NGF.

Veel overredingskracht
Alles opgestuurd naar de jurist van het NGF. Na enige tijd kwam de toestemming, wel met een aantal wijzigingen. Na alles doorgevoerd te hebben, de zaak opgestuurd naar de notaris. Deze had al toegezegd om de akte gratis te passeren. Maar ook hij had een aantal opmerkingen. Dus weer naar het NGF om de wijzigingen er door te krijgen. Er was veel overredingskracht voor nodig om alles snel weer terug te krijgen, want de tijd ging dringen, omdat 27 november een oprichtingsvergadering was gepland. Dat lukte.

Intussen werden een aantal mensen gepolst om het eerste bestuur te vormen. Zeer belangrijk was dat een van de eigenaren een plaats kreeg om problemen achteraf te voorkomen. Nooit spijt van gehad. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig, die na de professionele presentatie van de nieuwe voorzitter akkoord gingen met de oprichting, de statuten en het bestuur. Wat de NumberOne het meest is bijgebleven, dat veel tijd werd besteed aan passende kleding in de baan, wat wel en wat niet.

De schrijver van dit stukje werd ingeschreven als eerste lid van de vereniging en heeft een aantal jaren onder het pseudoniem NumberOne-stukjes geschreven in ons papieren clubblad.
Dankzij de inzet van veel opeenvolgende vrijwilligers en bestuurders, mogen we trots zijn op onze vereniging en zijn we na al die jaren méér dan volwassen.

Gerard van Deelen,
erelid

OJC

© 2020 Golfvereniging Weesp | Disclaimer