Orchidee├źn

Ook dit jaar weer veel orchideeën op de golfbaan. Er zijn twee verschillende soorten: de wilde orchis en de gevlekte rietorchis.

Beschermde inheemse plant
De gevlekte rietorchis is een vaste plant en voelt zich helemaal thuis langs de sloten op onze golfbaan.
De plant is op grond van de Flora- en Faunawet aangewezen als beschermde inheemse soort. Als je leest in die wet en je bent bij artikel 8 dan staat daar het volgende: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Ligt uw bal nu precies bij een orchidee, leg hem dan straffeloos een stukje verder volgens Regel 25-1, want voor je het weet heb je zo'n prachtige bloem per ongeluk weggeslagen.

Verspreiding
Er is veel te vertellen over de orchis. Maar het meest bijzondere van de orchidee is de manier van verspreiding. De gevlekte orchis verspreidt zich via stoffijn zaad. Het zaad bevat geen reservevoedsel en kiemt alleen als een wortelschimmel het zaad binnen dringt. Voor het overleven als plant is deze aangewezen op een symbiose met een bodemschimmel.

Weetjes
De Griekse filosoof Theophrastus was in 300 v. Chr. de eerste die het geslacht besprak. Vanwege de vorm van de dubbele wortelknol gaf hij de naam Orchis, wat teelbal betekent.
Een hardnekkig bijgeloof hield vol dat vrouwen, die de hardere en sappigere knol van de plant aten een zoon zouden krijgen.
De Duitse naam Knabenkraut is hier ook op gebaseerd.

En dat allemaal op onze golfbaan.
Wil van Horssen


Geplaatst op: 18-06-2015

OJC

© 2023 Golfvereniging Weesp | Disclaimer